👸🏻🖤💃🏼 Ngọc Khánh Ngân 🥀🌑💋

Instagram user name "@_.___.meow.___._"

"Tôi mệt mỏi rồi nên chỉ muốn bình yên..."

684 post 372 followers 539 followings